Tegyünk jót ezerrel!

A Szent István Intézet és az Európa Szívében Alapítvány adventi közösségi adománygyűjtést indít Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén. Az adományokat a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató számára adjuk át, akik 2000 nevelőszülővel dolgoznak együtt azért, hogy minden gyermek, akikről vérszerinti szülei lemondtak, vagy más ok miatt kerültek állami gondoskodásba igazi, szerető családban nőhessen fel.

Európa Szívében Alapítvány

Az Európa Szívében Alapítvány 2003-ban alakult egyetemista fiatalok öntevékeny szervezeteként, azzal a céllal, hogy hazánk fiataljai az európai közösség felelős és aktív szereplőjeként, nemzeti sajátosságainkat megőrizve és tovább építve vehessenek részt közös ügyeinkben. Magyarország Szent István királyunk államalapító munkásságának köszönhetően több mint ezer esztendeje Európa szerves része, azzal kulturálisan, gazdaságilag és politikailag is összetartozik, közösséget alkot. Ugyanakkor Európa keleti határán élve nemzetünk történelme viharos volt, melynek során mi, magyarok több ízben is saját vérünkkel, áldozatvállalásunkkal védelmeztük a keresztény Európa határait, kulturális értékeit. Geopolitikai helyzetünknél fogva nincs ez másként napjainkban sem, hasonló híd szerepet töltünk be kelet és nyugat között, de az új évezredben is annak biztos tudatában, hogy a zsidó-keresztény értékekből kivirágzott Európa Magyarország otthona, a mi sorsunk mindig Európa szívében lüktet.