CÉLJAINK


Az Európa Szívében Alapítvány (ESZA) elkötelezett a zsidó-keresztény értékek mentén formálódott, és az európai nemzetek sokszínűségében fejlődő Európa hagyományainak megőrzése mellett. Az Alapítvány támogatja e közös értékek mentén a jelenkor társadalmi, kulturális és ökológiai kihívásaira adott válaszok megtalálását, azok közvélemény számára való felmutatását.

Az Alapítvány mindezek érdekében a magyar nemzet hagyományainak ápolását, kulturális és közéleti innovációk támogatását, az épített és teremtett környezet megóvását tűzi ki legfontosabb céljául.

Mindezen célok gyakorlati megvalósításaként az Alapítvány a következő tevékenységek mentén végzi munkáját:


1. Kulturális kiadványok, hanghordozók, könyvek kiadásának támogatása, nemzeti identitásunkat erősítő kulturális rendezvények szervezése

2. A határon túli magyarság hagyományainak megóvásában való segítségnyújtás, a helyi mesterségek megőrzésében és átörökítésében való együttműködés

3. Gyermek- és ifjúsági sportrendezvények szervezése, a nemzetközi versenyekre való felkészülés és az oda való kijutás támogatása

4. Az euroatlanti integráció elősegítése a hazai tradicionális termékek nemzetközi piacra való kijutásának és a nemzetközi kereskedelemben való érvényesülésének támogatásával

5. Nevelési, képzési, felnőttoktatási tevékenységek folytatása, ismeretterjesztés, valamint ezen tevékenységek támogatása

6. Tudományos és népszerűsítő rendezvények szervezése

7. Ösztöndíjak alapítása, pályázatok hirdetése

8. A különböző együttműködő szervezetek működésének, infrastruktúrájának segítése infrastrukturális vagy anyagi támogatás formájában