RÓLUNK


Az Európa Szívében Alapítvány 2003-ban alakult egyetemista fiatalok öntevékeny szervezeteként, azzal a céllal, hogy hazánk fiataljai az európai közösség felelős és aktív szereplőjeként, nemzeti sajátosságainkat megőrizve és tovább építve vehessenek részt közös ügyeinkben.

Magyarország Szent István királyunk államalapító munkásságának köszönhetően több mint ezer esztendeje Európa szerves része, azzal kulturálisan, gazdaságilag és politikailag is összetartozik, közösséget alkot. Ugyanakkor Európa keleti határán élve nemzetünk történelme viharos volt, melynek során mi, magyarok több ízben is saját vérünkkel, áldozatvállalásunkkal védelmeztük a keresztény Európa határait, kulturális értékeit. Geopolitikai helyzetünknél fogva nincs ez másként napjainkban sem, hasonló híd szerepet töltünk be kelet és nyugat között, de az új évezredben is annak biztos tudatában, hogy a zsidó-keresztény értékekből kivirágzott Európa Magyarország otthona, a mi sorsunk mindig Európa szívében lüktet.


Évszázadok alatt lelkünkbe égett történelmi tapasztalatainkból jól tudjuk, hogy életünk Európában csakis úgy lehet sikeres, ha az Európai Unió tagállamaként – a közösség más nemzetállamaihoz hasonlóan – megőrizzük kulturális értékeinket, anyanyelvünket, nemzeti karakterjegyeinket. Azt valljuk, hogy sajátos gondolkodásmódunkkal, a tőlünk nyugatabbra élő európai országok polgáraitól nemegyszer eltérő látásmódunkkal gyümölcsözően járulhatunk hozzá az Európai Unió alapító atyáik által megálmodott erős, szerethető Európa létrejöttéhez.

Bár területileg és népességszámban kis ország vagyunk, de valljuk, hogy rokontalan nemzetünk nem hiába maradt meg a történelem viharai közepette, hanem azért, mert feladatunk, küldetésünk van a világban, elsősorban pedig Európa életében.

Alapítványunk ezek szellemében kívánja támogatni a magyar kultúrát, s törekszik annak értékeit megismertetni Európa más népeivel. Kiemelt feladatunknak tekintjük a Kárpát-medence kulturális sokszínűségének bemutatását, az épített és teremtett környezet védelmét, valamint a fiatalok egészséges testi-lelki fejlődésé érdekében végzett tevékenységet, a közösségépítést és nemzetközi kapcsolatok kialakítását európai uniós tagállamok fiataljaival.


Alapítványunk magánalapítvány, mely nyitott, ahhoz bárki, aki az alapítvány céljaival egyetért, csatlakozhat. Az alapítvány, mint jogi személy vagyonának bővítésére jogosult pályázatokon részt venni.